باغ موزه کتیبه ها در توس ایجاد می شود

درخواست حذف این مطلب

مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس گفت: ساخت باغ موزه کتیبه ها و سنگ نگاره ها در مجموعه فرهنگی و تاریخی هارونیه در دستور کار پایگاه میراث فرهنگی توس قرار گرفته است. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی اسان رضوی، احسان زهره وندی اظهار داشت: باغ موزه کتیبه ها می تواند به عنوان یک مجموعه نفیس در استان اسان رضوی مطرح شود و از آن جایی که موزه ها بخش هویتی جامعه است می شود با بهره گیری از آن بین نسلها ازتباط مناسبی برقرار کرد. وی در ادامه افزود: در حال حاضر بیش از 32 کتیبه و سنگ مزار شناسایی شده که قدمت این آثار از قرن8 هجری تا اوایل دوران قاجاریه است. مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس ضمن اشاره به انجام برخی از اقدامات حفاظتی و مرمتی برروی کتیبه های موجود تصریح کرد: بعضی از این کتیبه ها و سنگ مزارها از نقاط مختلف استان اسان رضوی شناسایی و جمع آوری شده که اکثرا در معرض ت یب یا سرقت قرار داشت. زهره وندی گفت: هدف از ساخت باغ موزه کتیبه ها، حفاظت از این کتیبه های ارزشمند و مطالعه برروی گل نوشته ها،آجرنوشته ها و سنگ نوشته ها خواهد بود. وی اظهار داشت:با اجرایی شدن این طرح تمام کتیبه ها و سنگ نوشته ها از سراسر اسان رضوی جمع آوری و به این مجموعه منتقل خواهند شد. مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس در ادامه ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح در مجموعه فرهنگی و تاریخی هارونیه، فضایی مناسب،سرسبز و دلنشین برای بازدید از کتیبه ها و سنگ مزارهای استان اسان ایجاد شود و به افزایش مدت ماندگاری گردشگران در توس منجر شود. زهره وندی در انتها گفت: ایجاد و راه اندازی باغ موزه کتیبه های اسان رضوی با همکاری و مساعدت معاونت میراث فرهنگی استان صورت خواهد گرفت.